VIN-MARK

ECR-CZ spol.s r.o. - údajné patenty a užitné vzory

V souvislosti s leptáním čísla VIN na skla motorových vozidel byly neoprávněně vydány společnosti ECR-CZ, s.r.o. Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze některé patenty a užitné vzory. Vzhledem k tomu, že při tomto rozhodnutí nebylo přihlédnuto k tomu, že tento způsob je ve světě prokazatelně používán více než 10 let a že dokonce v České republice používali tento způsob značení skel společnosti ještě před datem podáním přihlášek užitných vzorů a patentů, bylo v zájmu zachování konkurenčního prostředí a tím i maximálních výhod pro motoristy požádáno o výmaz těchto užitných vzorů a patentů.

Úřad průmyslového vlastnictví v Praze uznal naše oprávněné argumenty uvedené v žádosti o výmaz patentu a užitných vzorů neprávem udělených společnosti ECR-CZ, s.r.o a tyto zrušil a vymazal.

Z toho tedy jednoznačně plyne, že společnost ECR-CZ spol. s r.o. nevlastní žádné patenty ani užitné vzory na leptání čísel VIN, i když se na svých stránkách (http://www.ecr-cz.cz/uvod.html) snaží vytvořit opačný dojem. Proto také odkazy na příslušné patenty a užitné vzory na této stránce nefungují.

V následujích odkazech do on-line databáze Úřad průmyslového vlastnictví si můžete prohlédnout příslušná rozhodnutí tohoto úřadu.

Michal ROČEK AAA-HERO - údajný vlastník značky CZ

Další firma, která v rámci nekalé obchodní soutěže tvrdí, že je vlastníkem ochranné známky CZ a dokonce vyhrožuje hmotněprávní i trestněprávními důsledky používání označení CZ. Pravda je ale taková, že uvedená firma je vlastníkem značky CZ2 a nikoliv CZ, jak tvrdí. Je zcela absurdní, aby někdo vlastnil označení státu. Zákon to navíc ani neumožňuje.

Zde si můžete sami ověřit, jakou značku uvedená firma skutečně vlastní.

Označení České republiky ve formě značky CZ si tedy můžete zcela legálně na skla prostřednictvím sady VIN-MARK vyleptat.

Copyright | vin-mark.cz | Privacy

[XHTML 1.0] [CSS]