Postup značení skel vozidla číslem VIN

UPOZORNĚNÍ! Zkontrolujte si, že je na šablonách vyřezaný správný VIN. Odpovědnost za vyleptání správného čísla VIN má zákazník! Označování skel VIN-MARK provádějte podle uvedeného postupu. Dodavatel neodpovídá za škody, které vzniknou jeho nedodržením. Označování je nutné provádět v suchém prostředí. Okna nesmí být mokrá nebo vlhká. Při práci s pastou pracujte opatrně a zachovávejte hygienické předpisy. Vyvarujte se přímého styku pasty s pokožkou. Obrázek
 1. Zavřete boční skla vozidla.
 2. Očistěte skleněné plochy v místech leptání viz obrázek - okno musí být před nalepením nálepky suché.
 3. Nalepte šablony s číslem VIN – součástí dodávky je snímací fólie (bílý pásek), která slouží k přenesení šablony na sklo vozidla. Umožňuje přitlačení šablony na sklo bez rizika poškození šablony. Fólie má opakované použití a jeden pásek postačí na přilepení všech šablon VIN. Detailní postup je zde.
  • Odlepte snímací fólii a nalepte ji čelně na šablonu VIN.
  • Sejměte nosný voskovaný papír ze šablony tak, aby vlastní šablona zůstala přilepena na snímací fólii
  • Snímací fólii s šablonu VIN přilepte na sklo vozidla
  • Snímací fólii s šablonu VIN přilepte na sklo vozidla
  • Vytěsněte vzduch pod šablonou - vhodným plastovým páskem (např. pravítko) s tupou hranou. Přitlačte šablonu tak, aby byla ve všech částech řádně přilepena. Snímací fólie chrání šablonu před poškozením.
  • Odlepte snímací fólii ze skla – šablona VIN zůstane na skle vozidla
 4. Nanesení leptací pasty - pomocí přiložené tyčinky naneste leptací pastu pouze na místa vyřezaných znaků. Pasta se nesmí dostat na jiná místa na skle. Stane-li se tak, neprodleně takové místo omyjte vodou. Pasta musí být nanesena rovnoměrně ve vrstvě asi 0,5 mm.
 5. Leptání - po dobu cca 10 minut. Pasta leptá i za mrazu. V tomto případě se doba prodlužuje na zhruba 20 min. Prodloužení doby leptání do 1 hodiny není na závadu.
 6. Omytí skla a sejmutí nálepky - čistým, vlhkým hadrem setřete leptací pastu z šablony. Pasta musí být ze skla dokonale omyta. Po sejmutí nálepky pečlivě otřeme sklo suchým hadrem.
 7. Přilepení varovné nálepky - na vyleptaný kód VIN na bočním skle řidiče a spolujezdce přilepte z vnitřní strany vozu nálepky tak, aby v její průhledné části byl umístěn vyznačený kód VIN.

Copyright | vin-mark.cz | Privacy

[XHTML 1.0] [CSS]