Co je číslo VIN?
Číslo karoserie, mezinárodně označované jako VIN (Vehicle Identification Number), je jedinečným celosvětovým identifikátorem vozidla.
Kde si koupit sadu pro vyznačení čísla VIN?
Možností je několik.Tradiční dodavatelé, kteří se na našem trhu pohybují již několik let, se liší většinou pouze cenou. Bohužel se na internetu objevily také firmy, které nabízejí nejenom kopii technologie značeni skel, ale dokonce se prezentují téměř doslovnou kopii našich stánek. Porovnejte si sami datum vystavení schválení osvědčení o registraci (pokud ho vůbec prodejce má) a sami se rozhodněte, zda si koupíte ověřený výrobek nebo kopii. Naše chemické složení leptací pasty zaručuje, že vyleptaná čísla jsou mléčně bílá na celé leptané ploše a pasta je v takové konzistenci, že minimalizuje možnost nechtěného potřísnění skla. Leptání lze bez rizika provádět i za teplot pod bodem mrazu. Tato technologie je prověřena šestiletým působením na trhu a tisíci spokojenými uživateli. Vsaďte tedy na zkušenost a kvalitu. Uvědomte si, že nekvalitně vyleptaný kód na skle už nijak neopravíte!
Leptat nebo pískovat VIN?
Výsledný efekt pro bezpečnost vozidla je stejný. Jsou ale minimálně dva důvody, proč vyznačit VIN leptáním. První je, že leptání si můžete provést samostatně. Nepotřebujete pískovací zařízení, nemusíte nikam jet a plýtvat časem. Samozřejmě je leptání výrazně levnější. Druhý důvod je snížení statické pevnosti skla. Pískování je mnohem hlubší a vzhledem k délce čísla VIN (17 znaků) daleko více oslabuje pevnost skla a snižuje tím jeho odolnost proti prasknutí. V neposlední řadě výrazně zjednodušíte zloději rozbití skla a vykradení vozidla. Technologie VIN-MARK je založena na LEPTÁNÍ
Leptat pomocí vyřezané šablony nebo přes pásek vyděrovaný v jehličkové tiskárně?
Existují dvě technologie pro výrobu šablony - vyřezání šablony pomocí nože nebo "vyděrování" pomocí jehliček na tiskárně. Obě mají své výhody a nevýhody. Znaky vyleptané pomocí vyřezané šablony na skle jsou ostré a syté. Výroba šablony je však výrazně pracnější a déle trvá. Naopak leptání přes vyraženou šablonu je méně syté a nemá ostré kontury. Leptaná plocha na šabloně totiž není úplně odstraněna, ale pouze narušena jehličkami tiskárny. Pasta tedy na sklo působí daleko méně a kontury písma jsou neostré. Výhodou je ale rychlost výroby šablony - lze vyrobit "na počkání". Rozhodujete se tedy mezi rychlostí a kvalitou.
Potřebuji registraci vozidla v privátní databází?
Častým dotazem je, zda vozidlo, které má označena skla prostřednictvím sady VIN-MARK, je evidováno v nějaké mezinárodní databázi. Jsou dodavatelé, kteří takovou evidenci často nabízí a v obchodních materiálech se například uvádí, že registrace takového vozidla v mezinárodním informačním systému slouží mimo jiné policii a privátním organizacím pro identifikaci označených vozidel, a to nejen v ČR, ale také v zahraničí. Otázkou ale je, k čemu je to vlastně dobré. To, že je vozidlo označeno kódem VIN je přece vidět přímo na vozidle. Registrace vozidla v další privátní databázi tedy neříká nic o tom, jestli vozidlo bylo nebo nebylo ukradeno. Takovou informaci podává pouze pravidelně aktualizovaná evidence zcizených vozidel, kterou ze zákona vede Policie České republiky, a která je z celého světa přístupná na internetových stránkách www.mvcr.cz/patrani/vozidla/index.html. Toto je tedy databáze, kde pojišťovny, bazary, leasingové společnosti a veřejnost na bázi čísla VIN ověřuje, zda vozidlo nebylo kradené. Všechny ostatní privátní evidence, které navíc nejsou veřejně přístupné, jsou tedy především obchodním argumentem, který majiteli nepřináší žádnou další přidanou hodnotu, ani nezvyšuje stupeň preventivní ochrany vozidla.
Jak vypadá označení na okně?
Na každém skle vozidla je neodstranitelně vyleptáno 17-ti místné číslo VIN, které je zevnitř podlepeno výstražnou nálepkou text
Proč vyznačit VIN na skla automobilu?
Jeho neodstranitelným vyznačením na všechna skla vozidla zajistíte, že policie nebo veřejnost může kdykoliv prokazatelně identifikovat vozidlo, a to i v případě, že je uzamčené!
Je možné označit kódem VIN také motocykl?
Ano. Nic tomu nebrání, pokud je pevnou součástí motocyklu skleněná plocha, na kterou je možné identifikační kód umístit. Můžete takto označit například reflektor. Průměrná délka jednoho znaku je 5mm a výška 6mm.
Jak je možné podle VINu identifikovat vozidlo?
Podle čísla VIN je možné na stránkách Ministerstva vnitra prostřednictvím internetu zjistit, jestli vozidlo není evidováno jako kradené. Kradené vozidlo se tak obtížně prodává. Vzrůstá šance na nalezení automobilu!
Proč nemají zloději rádi VIN na sklech?
Jeden z prvních kroků po krádeži vozidla je změna jeho identity. To se děje právě změnou čísel VIN na karoserii vozidla. Čísla VIN na sklech vozidla výrazně zvyšují pracnost a nákladnost takové operace. Výměna všech skel je drahá a nápadná. Vyznačení čísla VIN na střešním okně už znamená téměř neřešitelný problém. Dalším důvodem, proč se zloději vyhýbají vozidlům s vyznačenými skly, je to, že skla každého vozidla jsou vyznačena homologační značkou, která obsahuje datum výroby vozidla. Tento datum je téměř vždy shodný s rokem výroby vozidla. Pokud tedy zloděj chce legalizovat ukradené vozidlo, musí vyměnit všechna okna. Je ale velký problém sehnat všechna skla se shodným rokem výroby jako je rok výroby automobilu. Pokud nesouhlasí rok výroby skel s rokem výroby vozidla, znamená to, že auto bylo buď kradeno nebo hodně havarované. V autobazarech to samozřejmě ví a za takové vozidlo nabídnou výrazně nižší cenu. To ví také zloděj, který si vybírá, které auto ukradne a které ne.
Jaký je názor policie?
Policie jednoznačně doporučuje označení skel vozidla číslem VIN.
Je postup leptání VIN složitý?
Vyznačení čísla VIN pomocí sady VIN-MARK je jednoduché. Můžete si jej provést samostatně nebo požádat některého z našich obchodních zástupců. Zde vám podáme aktuální informace.
Máte Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu výstroje a součástí vozidel?
Samozřejmě. Zde je k nahlédnutí spolu s prodloužení na roky 2001 až 2013.
Dávají pojišťovny slevy?
Vybrané pojišťovny vyjadřují svoji důvěru v účinky tohoto systému tím, že poskytují slevy na pojistném.
Nestačí mechanické zabezpečení?
Označení vozidla systémem VIN-MARK je velmi vhodný doplněk mechanického nebo elektronického zabezpečení vozidla. Čím více bezpečnostních prvků je použito, tím hůře se překonávají.
Chci si vyznačit VIN na vozidlo. Co mám udělat?
Vyplňte objednávkový formulář. Do 6 pracovních dnů dostanete poštovní dobírkou sadu VIN-MARK, pomocí které si můžete vyznačit čísla VIN na skla vašeho vozidla.
Musím si značení provést sám?
Pokud nechcete sami provádět značení skel, můžete požádat o vyznačení kódů VIN nejbližšího obchodního zástupce. Zde vám podáme aktuální informace.
Co obsahuje sada VIN-MARK?
Sada VIN-MARK obsahuje 6 šablon s číslem VIN, tubu s leptací pastou, 2 výstražné nálepky, 1 snímací folii, nanášecí tyčinku, návod k leptání, platební daňový doklad.

Copyright | vin-mark.cz | Privacy

[XHTML 1.0] [CSS]