ECR-CZ spol.s r.o. - údajné patenty a užitné vzory

V souvislosti s leptáním čísla VIN na skla motorových vozidel byly neoprávněně vydány společnosti ECR-CZ, s.r.o. Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze některé patenty a užitné vzory. Vzhledem k tomu, že při tomto rozhodnutí nebylo přihlédnuto k tomu, že tento způsob je ve světě prokazatelně používán více než 20 let a že dokonce v České republice používali tento způsob značení skel společnosti ještě před datem podáním přihlášek užitných vzorů a patentů, bylo v zájmu zachování konkurenčního prostředí a tím i maximálních výhod pro motoristy požádáno o výmaz těchto užitných vzorů a patentů.

Úřad průmyslového vlastnictví v Praze uznal naše oprávněné argumenty uvedené v žádosti o výmaz patentu a užitných vzorů neprávem udělených společnosti ECR-CZ, s.r.o a tyto zrušil a vymazal.

Michal ROČEK AAA-HERO - údajný vlastník značky CZ

Další firma, která v rámci nekalé obchodní soutěže tvrdí, že je vlastníkem ochranné známky CZ a dokonce vyhrožuje hmotněprávní i trestněprávními důsledky používání označení CZ. Pravda je ale taková, že uvedená firma je vlastníkem značky CZ2 a nikoliv CZ, jak tvrdí. Je zcela absurdní, aby někdo vlastnil označení státu. Zákon to navíc ani neumožňuje.

Označení České republiky ve formě značky CZ si tedy můžete zcela legálně na skla prostřednictvím sady VIN-MARK vyleptat.

Copyright | vin-mark.cz | Privacy

[XHTML 1.0] [CSS]